ติดต่อเรา

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-650-3105-9, 02-650-3063-4

แฟกซ์: 02-650-3065-6

นักลงทุนสัมพันธ์: ir@focus-pcl.com
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน: internalaudit@focus-pcl.com
ข้อมูลจดทะเบียน: companysecretary@focus-pcl.com
ข้อมูลทั่วไป: info@focus-pcl.com
ฝ่ายชื่อผู้ติดต่อเบอร์ภายในอีเมล
ฝ่ายบุคคลปรีชา พรมที600, 601hr@focus-pcl.com
ฝ่ายสารสนเทศทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น503songsak.c@focus-pcl.com
ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายลูกค้าและนักลงทุกสัมพันธ์สมบัติ ทิพยาณารุกูล400, 401sombat.t@focus-pcl.com
ฝ่ายจัดซื้อทรงศักดิ์ โชคอุดมมั่น503songsak.c@focus-pcl.com
ฝ่ายบริการซ่อมบำรุงวนารัตน์ ตรีวรรณกุล303service-maintenance@focus-pcl.com